வெளிநாடு செல்வோர்க்கு, வெளிநாட்டில் வசிப்போருக்கு தேவையான ஒரு ஆப்ப்ஸ்/VISA VERIFICATION APPS – TAMILDOWNLOAD LINK:
ONLINE VISA CHECKING SOFTWARE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.torpidlab.onlinevisacheck

TOP 10 BUDGET PHONES

* WHEN YOUR BUYING THIS MOBILE THAT TIME MAKE SURE THAT YOU APPLY THE PROMOTIONAL CODE OF EACH SHOPPING WEBSITE.(*THE PROMOTIONAL CODE WILL BE SHOWN IN WEBSITE ITSELF*).

1) SWIPE KONNECT NEO 4G
http://www.shopclues.com/swipe-konnect-neo-4g-512-mb-4-gb.html?ref=bb_2

2) INTEX AQUA E4
http://www.shopclues.com/intex-aqua-e4-1-gb-ram-8-gb-rom.html?search=1&q1=INTEX%20AQUA%20E4

3)SWIPE ELITE STAR 4G VoLTE
http://fkrt.it/XHzcx!NNNN

4)REACH ALLURE ULTRA 4G
http://www.shopclues.com/allure-ultra.html

5) SAMSUNG Z2 (8GB)
http://fkrt.it/XlNEU!NNNN

6) ZEN ADMIRE DRAGON 4G VOLTE
http://www.shopclues.com/zen-admire-dragon-4g.html

7) a) KARBONN K9 SMART 4G
https://www.snapdeal.com/product/karbonn-k9-smart-8gb-black/664602088894

b) XOLO ERA (8GB)
http://fkrt.it/XklGZ!NNNN

C) LYF FLAME 8 LS – 4505
http://amzn.to/2jNQVeJ

8) PANASONIC P77
http://fkrt.it/FcQxWTuuuN

9) XOLO ERA 1X – 4G VoLTE
http://fkrt.it/XoZoB!NNNN

10) a) VIDEOCON INFINIUM Z55 KRYPTON http://www.shopclues.com/videocon-infinium-z55-krypton.html

b) TCL 560
http://amzn.to/2kllz0e

FOR MORE DETAILS COMMENT OR MAIL ME:

wisdomtechnicaltn@gmail.com

THANKS FOR WATCHING MY VIDEO,,,,,

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
× How can I help you? WhatsApp Us +13237610775